Eastman /
privacyverklaring

Eastman vzw respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring geven we duidelijke en transparante informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, zal Eastman deze verwerken in overeenstemming met het beleid dat hieronder wordt uitgelegd. Dit beleid stemt overeen met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. 

Eastman is een databeheerder (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Eastman over jou verzamelt en ontvangt wanneer u onze diensten gebruikt. 

 

1 - Op welke manier verzamelen we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld via verschillende kanalen. Rechtstreeks via u:
• Wanneer u contact met ons opneemt via de adressen op de webpagina “Contact”
• Wanneer u een item koopt in onze webshop
• Wanneer u solliciteert of uzelf registreert voor een educatieve activiteit
• Wanneer u een open sollicitatie stuurt voor een functie binnen het bedrijf

Van een derde partij, zoals een coproducent of medewerker.
Vanuit sociale mediakanalen, zoals Facebook.
Vanuit de cookies op de website. Onze website gebruikt cookies die informatie kunnen onthouden over uw online gedrag, voorkeuren en instellingen en uw digitale parcours op onze website. De cookies en registratie van IP-adressen worden verzameld om Eastman de mogelijkheid te bieden om het verkeer op de website te volgen en bezoekersstatistieken te herhalen via Google Analytics. Deze gegevens worden verwerkt op zulke manier dat individuen niet kunnen worden geïdentificeerd; zulke informatie is volledig anoniem en wordt slechts tijdelijk bewaard (zie 9 - Cookies).

 

2 - Welke informatie verzamelen we?

• Contactgegevens: Eastman verzamelt de contactgegevens die u zelf opgeeft.
• Sociale media: De informatie die u deelt via één van de sociale mediakanalen wordt verzameld via dat platform. Wanneer u online informatie plaatst, mag u de rechten van anderen niet schenden. Dat betekent ook dat anderen uw informatie kunnen gebruiken, die informatie kunnen taggen en/of reposten op onverwachte manieren (soms zelfs op onrechtmatige manieren). Eastman kan alle informatie die u online plaatst op de website of de sociale mediakanalen van Eastman gebruiken of reposten. 

 

3 - Waarom verzamelen we uw gegevens? En op basis van welke rechtsgrond?

Eastman gebruikt de gegevens die het verzamelt voor de volgende doeleinden, uit gerechtvaardigd belang:
• Om u informatie over onze diensten te geven en gepersonaliseerde uitnodigingen, meldingen voor vacatures en persberichten te sturen
• Voor praktische communicatie over de educatieve activiteiten waarvoor u zich hebt ingeschreven
• Voor de levering van aankopen die u deed in onze webshop
• Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

Eastman gebruikt de gegevens die het verzamelt voor de volgende doeleinden, uit wettelijke verplichting:
• Om fraude of andere inbreuken op de wet te detecteren
• Voor veiligheidsdoeleinden met betrekking tot Eastman, de betrokken werknemers, toeschouwers, derde partijen en eigendommen

Eastman bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

4 - Welke keuzes kan u maken over de manier waarop we uw gegevens gebruiken?

Wanneer u contact opneemt met Eastman, iets koopt op de website of uzelf registreert voor een educatieve activiteit, willen wij u vragen om uw akkoord te geven om uw persoonsgegevens te verzamelen. U behoudt het recht om de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met ons als dit het geval is (zie 10 - Vragen of klachten).

 

5 - Uw gegevens delen met derde partijen

Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen. Hierdoor kunnen we de motieven voor de gegevensverwerking uitvoeren, zoals die hierboven worden omschreven. We geven gegevens nooit door aan derde partijen waarmee we geen overeenkomst hebben opgesteld. Derde partijen omvatten
• Coproducenten en artistieke werknemers
• Overheidsinstellingen: wanneer de wet dit toestaat, kunnen we ook informatie delen die wordt vereist door een overheidsinstelling of autoriteit om onze rechten of de rechten van een partner te beschermen of af te dwingen, of fraude en andere misdrijven te detecteren en te voorkomen.
• Een opvolger van het bedrijf: wanneer de wet dit toestaat, kunnen we uw informatie delen met een opvolger die deze gegevens gebruikt voor doeleinden die overeenstemmen met onderhavige privacyverklaring - en we kunnen deze informatie ook delen met een potentiële opvolger - maar enkel als we de nodige stappen hebben ondernomen om te garanderen dat de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de informatie behouden blijft.
• Andere derde partijen: zoals de administratie van de website en e-mailserver. Eastman gaat een overeenkomst voor gegevensverwerking aan met de instanties die gegevens verwerken. Deze overeenkomst stemt overeen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Op die manier weten we dat ze de AVG naleven.

 

6 - Gegevens van kinderen en jongeren

De shows, activiteiten en website van Eastman zijn toegankelijk voor jonge mensen. Eastman verzamelt niet bewust informatie van kinderen en jongeren. Aarzel niet om contact op te nemen met ons als u een ouder of wettelijke voogd bent en denkt dat uw kind zijn/haar gegevens met ons heeft gedeeld.

 

7 - Welke veiligheidsmaatregelen worden gebruiken we?

Eastman engageert zich om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te beschermen. We passen robuuste en geschikte technologieën en beleidsmaatregelen toe, zodat de persoonsgegevens die we bezitten, worden beschermd tegen onrechtmatige toegang en verkeerd gebruik. De veiligheidsmaatregelen die worden toegepast door Eastman zijn afhankelijk van de aard van de verzamelde informatie. Het internet is echter niet 100% veilig. Eastman kan niet garanderen dat onze website volledig veilig is. We adviseren u om steeds voorzichtig te werk te gaan wanneer u het internet gebruikt.

 

8 - Links naar websites van derde partijen

Op de website van Eastman kan u links vinden die u doorverwijzen naar websites die we zelf niet beheren. Deze privacyverklaring, die u nu leest, is niet van toepassing op de websites van derde partijen. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacyverklaringen van die specifieke websites aandachtig te lezen.

 

9 - Cookies

De website van Eastman maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat een beperkt aantal gegevens bevat. Deze cookie wordt gedownload op het toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. De cookie wordt bewaard op de harde schijf of het opslagmedium van uw toestel. Webbeacons zijn gelijkaardige bestanden die dezelfde functie kunnen vervullen.

Eastman maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
• Essentiële cookies (Sessiecookies): Deze cookie van de eerste partij is essentieel om de website te bezoeken en is strikt noodzakelijk om de gebruiker een dienstverlening te bieden die expliciet door hem wordt vereist.
• Prestatie- en functionele cookies: Deze cookies van derde partijen worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website, om de inhoud van de website te verbeteren en zijn gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Cookies voor speciale doeleinden bieden internetgebruikers de mogelijkheid om inhoud van de website te delen op sociale media.

Als u niet alle types cookies wenst toe te staan, kan u de instellingen wijzigen in uw browser. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar het Help-menu van uw webbrowser.
Als u de instellingen wijzigt en cookies blokkeert, is het mogelijk dat alle functionaliteiten van de website niet langer beschikbaar zijn en mogelijkerwijs kan u hem niet langer naar best vermogen gebruiken.

 

10 - Vragen of klachten

U behoudt het recht om de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld, in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Eastman is geen commercieel bedrijf dat u onnodig zal overstelpen met e-mails en promoties. Hebt u vragen en/of klachten over ons privacybeleid of over uw privacy? Zou u graag een uittreksel ontvangen met een overzicht van de persoonsgegevens betreffende uzelf die we bewaren? Wilt u de gegevens die u met ons hebt gedeeld wijzigen, corrigeren of aanpassen? Wilt u uw akkoord intrekken?

Neem dan contact op met ons.
Eastman vzw
Jan Van Rijswijcklaan 155
2018 Antwerpen
info@east-man.be

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.

Eastman kan zijn privacybeleid wijzigen naar aanleiding van een wijziging van onze dienstverleningen, feedback van onze klanten of wijzigingen in de privacywet.

Eastman vzw - ondernemingsnummer BE0806691293