About /
Educatie

De educatieve projecten van Eastman openen een dialoog met een breed publiek gaande van amateurs tot professionele dansers. Via de educatieve projecten maken deelnemers kennis met de visie en danstaal van Sidi Larbi Cherkaoui.

Die danstaal omhelst dialoog. Cherkaoui vertrekt vanuit een openheid naar andere culturen, tradities en bewegingsvormen. In de workshops worden verschillende en even waardevolle bronnen van een hedendaagse danstaal onderzocht.

Eastman geeft workshops, masterclasses en gastlessen in België en het buitenland. Het concept van het project en de achtergrond van de deelnemers bepalen welke klemtonen gelegd worden. De lesgevers zijn verbonden aan Eastman als danser of werken als artiest nauw samen met het gezelschap.

Workshops

Producties die touren zijn vaak de aanleiding voor het geven van workshops in het buitenland. De inhoud van de workshop wordt aangepast aan het niveau van de deelnemers. Het kan gaan om niet-professionelen, jongeren, studenten, maar ook om professionele dansers.

Naast de tourgerelateerde workshops gaat Eastman ook in op vragen van organisaties voor het programmeren van losstaande educatieve projecten.

Structurele samenwerkingen in Antwerpen

Eastman wil zich zo stevig mogelijk verankeren in zijn thuisbasis Antwerpen en bouwde daarom de voorbije jaren een samenwerking op lange termijn uit met lokale dansopleidingen.

- Artesis Hogeschool Antwerpen

Eastman werkt sinds het schooljaar 2010-2011 samen met Artesis Hogeschool Antwerpen en engageert zich voor een reeks hedendaagse danslessen techniek en repertoire. Verschillende Eastmandansers werken op regelmatige basis samen met de studenten. 

- Kunsthumaniora Antwerpen

Eastman geeft occasioneel gastlessen aan de Kunsthumaniora Antwerpen. Hun Summer Dance Workshops in augustus zijn ook een vaste waarde op de Eastman kalender. 

Contacteer Charlotte Bongaerts om educatieve projecten op maat aan te vragen: charlotte.bongaerts@east-man.be.